Abordarea “toți actorii”

de | dec. 9, 2020 | Stiri

Abordarea „toți actorii” este un model de politică care include toate persoanele fizice și juridice care au responsabilități din punct de vedere legal în gestionarea, manipularea (colectare, logistică, pregătire pentru reutilizare, recondiționare, tratare a DEEE-urilor), monitorizarea DEEE, reglementarea și aplicarea legislației în domeniul DEEE. Toți actorii sunt obligați să respecte Directiva DEEE (în ceea ce privește conformitatea, monitorizarea și raportarea) și să lucreze în direcția obiectivului comun de operațiuni DEEE responsabile și de monitorizare transparentă.

În cadrul abordării „toți actorii”, alți actori, precum operatorii de deșeuri, care nu sunt reprezentativi pentru producători, au obligații specifice în ceea ce privește DEEE-urile pe care le gestionează. Unul dintre principalele beneficii ale acestei abordări este că nu interferează cu operațiunile comerciale de reciclare și de gestionare a deșeurilor, ci, mai degrabă, permite gestionarea și raportarea în concordanță cu Directiva DEEE, prin urmare, crescând raportarea DEEE-urilor reciclate conform și a ratelor de colectare. Un organism de coordonare, cum ar fi un registru național, poate fi însărcinat cu consolidarea și validarea datelor. Implementarea exactă va fi diferită de la o țară la alta.

Motivele pentru care abordarea „toți actorii” ar putea fi benefică rezultă din literatură precum și din răspunsurile la sondaj ale membrilor WEEE Forum. Un efect pozitiv este că monitorizarea DEEE este astfel ușurată, deoarece toți actorii contribuie cu date. În consecință, atunci când este reglementată în mod corespunzător, eficiența colectării DEEE poate fi îmbunătățită, deoarece actorii din sistem ar colabora pentru a-și îndeplini țintele. Țările fără o abordare „toți actorii” se pot confrunta cu o concurență neloială între actorii din domeniul deșeurilor electronice, iar monitorizarea poate fi dificilă, ca urmare a numărului de actori implicați. Implementarea Directivei DEEE este, de asemenea, mai puțin echitabilă și incluzivă, unii dintre actori putând beneficia în mod financiar de unele dintre condițiile impuse de aceasta, deși nu suportă nici un cost în ceea ce privește responsabilitățile obligatorii.

Dintre cele treisprezece țări care au fost analizate în detaliu, opt pun în aplicare abordarea „toți actorii”. În aceste țări, pot exista diferențe în implementarea efectivă a abordării „toți actorii” care nu au fost cercetate. Cele opt țări care implementează o abordare de tipul „toți actorii” au o rată de colectare de 45%, comparativ cu 39%, în medie, pentru țările care, pe baza POM, nu au o asemenea abordare. Rata mai mare de colectare pentru țările care au implementat abordarea „toți actorii” a fost observată și la compararea ratelor de colectare în cadrul regiunilor UE. Diferența în rata de colectare a DEEE-urilor între țările care au implementat abordarea „toți actorii” și cele care nu au facut-o este de 14 kg / cap de locuitor.

Impactul direct pozitiv al abordării „toți actorii” ar putea fi cuantificat doar pentru Olanda, dat fiind că Registrul Național (D)EEEE distinge aceste datele. În cazul Olandei, o cantitate suplimentară de 2,2 kg DEEE colectate /cap de locuitor poate fi atribuită abordării „ toți actorii”.