Timbrul Verde

ECOTIC a introdus în anul 2007, pentru prima dată pe piața din România, Timbrul Verde® – un simbol care a devenit în timp, pentru consumatori, o garanție a gestionării corecte a DEEE.

TV sau Timbru Verde – remunerația menită să acopere costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE și costurile de conștientizare a consumatorilor, activități care trebuie finanțate de către producătorii EEE, conform art. 28-32 din OUG 5/2015.

Tarifele de preluare responsabilități gestionare DEEE sunt disponibile aici