Categorii încadrare DBA

Cum se încadrează bateriile

Încadrarea DBA din punct de vedere al codurilor de deseuri din HG 856/2002 

16 06 Baterii și acumulatori
16 06 01* Baterii cu plumb
16 06 02* Baterii cu Ni-Cd
16 06 03* Baterii cu conţinut de mercur
06 06 04 Baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)
16 06 05 Alte baterii şi acumulatori
16 06 06* Electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatori

tIP BATERIE/ACUMULATORI

ATENȚIE! Bateriile pe care nu se specifică componența chimică conțin Zinc Carbon și prin urmare se încadrează la categoria 1c.

BATERI PORTABILE (categoriile 1 și 2)

1a. ALCALINE

1b. LITIU

1c. ZINC CARBON

1d. ZINC AER

1e. OXIDE DE MERCUR

1f. OXID DE ARGINT

2a. NiCd (NICHEL CADMIU)

2b. PLUMB ACID

2c. NICHEL METAL HIDRURA

2d. LITIU ION

2e. LITIU POLIMER

Categoria 3

3a. PLUMB ACID

3b. NICHEL CADMIU

3c. ALTELE

BATERI INDUSTRIALE (categoria 4)

4a. PLUMB ACID

4b. NICHEL CADMIU (NiCd)

4c. ALTELE