Despre Noi

ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006 cu scopul de a aduce mai multă eficiență în îndeplinirea responsabilităților de mediu ale acestora.

ECOTIC gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în numele a aproximativ 700 de producători și importatori afiliați.

ECOTIC asigură și supervizează întregul proces de preluare, transport, dezmembrare și reciclare astfel încât, la final, DEEE să nu mai reprezinte un pericol. 400 000 tone DEEE au fost gestionate în sistemul ECOTIC în toți anii de activitate. Consultanța promptă și specializată oferită producătorilor de echipamente electrice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al ECOTIC.

Pe lângă partea de gestionare a responsabilităților producătorilor, ECOTIC contribuie activ la informarea populației României asupra importanței colectării separate a acestor tipuri de deșeuri, printr-o serie de proiecte dedicate atât școlilor și companiilor cât și întregii comunități.

ECOTIC a introdus în anul 2007, pentru prima dată pe piața din Romania, Timbrul Verde® – un simbol care a devenit în timp, pentru consumatori, o garanție a gestionării corecte a DEEE.

TV sau Timbru Verde este remunerația menită să acopere costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE și costurile de conștientizare a consumatorilor, activități care trebuie finanțate de către producătorii EEE, conform art. 28-32 din OUG 5/2015.

Din anul 2011, ECOTIC este certificată în conformitate cu standardul integrat al sistemului de management al calității ISO 9001:2015, al sistemului de management al mediului ISO 14001:2015, iar din 2012 cu standardul ISO 27001:2018 (securitatea informației), primind recertificarea cu ocazia fiecărei evaluări.

ECOTIC ACȚIONEAZĂ CONSTANT PE TREI MARI PALIERE PENTRU A AVEA EFICIENȚĂ ÎN ACTIVITĂȚILE PROPUSE:

INFRASTRUCTURA DE COLECTARE

Dezvoltarea continuă și susținută a infrastructurii de colectare – reciclare – valorificare a deșeurilor

INFORMAREA PUBLICULUI

Informarea publicului din România în ceea ce privește necesitatea colectării separate și reciclării DEEE și DBA (deșeuri de baterii și acumulatori)

IMPLICARE LEGISLATIVĂ

Contribuții constante la inițiative legislative și instituționale care să reglementeze corect și eficient acest domeniu.

Conducerea Organizației ECOTIC este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților.
Administrarea și conducerea Organizației între Adunările Generale se realizează de către Consiliul Director.

ECOTIC ESTE MEMBRU AL ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE WEEE FORUM, AL WEEEEUROPE, al coaliției pro deee românia ȘI MEMBRU FONDATOR AL ORGANIZAȚIEI WEEELABEX.

LICENȚA DE OPERARE ECOTIC

PRODUCĂTORI AFILIAȚI

VIZIUNEA ECOTIC

Țintim către o comunitate care conștientizează problema deșeurilor și care participă activ la colectarea și reciclarea corectă a DEEE și a DBA, pentru un mediu curat

MISIUNEA ECOTIC

Misiunea ECOTIC este aceea de a îndeplini responsabilitățile producătorilor cu privire la colectarea și valorificarea DEEE în condiții de protecție a mediului și ținând cont de eficiența costurilor.