Managementul deșeurilor electrice – parte din economia circulară

de | mai 25, 2022 | Articole, Stiri

Uniunea Europeană definește economia circulară drept “un model de producție și consum, care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil”[1], scopul final fiind prelungirea ciclului de viață a produselor existente pe piață.

Din punct de vedere al managementului deșeurilor, acest model adresează două mari probleme: pe de o parte prevenirea generării deșeurilor prin utilizarea îndelungată a produselor, pe de altă parte, reutilizarea materialelor din care este fabricat un obiect ce ajunge deșeu. Practic, utilizarea acelorași materiale în ciclul de producție de mai multe ori.

Conceptele promovate de economia circulară, precum reducerea generării de deșeuri, reutilizarea, designul ecologic printre altele, contribuie în mod direct nu numai la protecția mediului dar ajută și companiile să economisească, să creeze noi locuri de muncă, să devină mai competitive și să își reducă emisiile anuale totale de gaze cu efect de seră. Uniunea Europeană estimează că la momentul actual, producția materialelor de uz zilnic generează 45 % din emisiile de CO2[2].

Prin prelungirea ciclului de viață al produselor, cetățenii vor beneficia de obiecte mai calitative și fiabile.

ECOTIC își aduce propria contribuție la economia circulară pe mai multe paliere: susținerea reutilizării echipamentelor electronice, colectarea în vederea reciclării a deșeurilor electrice și electronice, utilizarea materiilor prime secundare din aceste deșeuri și susținerea implementării standardelor WEEELABEX.

Pregătirea pentru reutilizare a EEE

Susținerea pregătirii pentru reutilizare a echipamentelor este un subiect extrem de important la nivel european care este susținut de către ECOTIC la nivel național prin parteneriatul cu Ateliere fără frontiere, atelier social de inserție profesională ce pregătește pentru reutilizare echipamente IT pentru a fi ulterior donate persoanelor din medii defavorizate.

Totodată, ECOTIC a contribuit împreună cu ASRO și CERC la transpunerea în limba română a cerințelor privind pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Fracțiile extrase din DEEE-uri

Toate deșeurile electrice și electronice colectate de ECOTIC sunt predate spre reciclare către fabrici care respectă standardele europene în domeniu. Atât substanțele nocive, cât și materiile prime ce compun aceste echipamente sunt extrase pentru ca mai apoi să poată fi refolosite pentru crearea de noi echipamente.

În cei 16 ani de existență, din cele peste 275.000 de tone de DEEE-uri colectate de ECOTIC s-au extras peste 118.000 de tone de fier, peste 35.000 de tone de plastic, peste 22.000 de tone de sticlă CRT, aproximativ 8.000 de tone aluminiu și peste 5000 de tone de plăci circuite imprimate, pentru a enumera doar câteva dintre fracțiile extrase.

Prin reciclarea celor peste 118.000 tone de fier a fost redusa amprenta de carbon cu peste 197.000 tone de CO2 care altfel ar fi fost eliberate în atmosferă, în timp ce prin extragerea a aproximativ 100 de tone de freon (CFC)  am redus amprenta de carbon cu peste 137.000 de tone de CO2.

Standardele WEEELABEX

ECOTIC, în calitate de membru fondator al WEEELABEX (‘WEEE label of excellence’), susține și promovează  implementarea unui set de standarde la nivel european pe întreg circuitul de gestionare a deșeurilor electrice (DEEE), de la colectare, depozitare, tratare, reciclare, valorificare, la eliminarea nepoluantă a materialelor rezultate. Scopul urmărit este de a limita poluarea mediului și de a crește eficiența în recuperarea materialelor rezultate în urma proceselor de reciclare si valorificare.

Printre cerințele impuse de standardele de tratare WEEELABEX se numără implementarea unor măsuri organizatorice care au în vedere protejarea mediului, monitorizarea depoluării deșeurilor de echipamente electrice și electronice, asigurarea trasabilității DEEE până la încetarea statutului de deșeu, precum și îmbunătățirea proceselor interne, inclusiv asigurarea securității personalului.

Astfel, la începutul anului 2016, beneficiind de contribuția asiduă a ECOTIC, concretizată în ani de promovare a standardelor WEEELABEX și creșterea cerințelor de calitate din contractele de tratare DEEE, primii operatori din România au obținut certificarea WEEELABEX: Remat Holding și Greenweee International.

 

Diana Trifu

[1] https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii

[2] Ibidem.