Ecotic

ECOTIC s-a alaturat grupului “Initiativa Romania Orizont 2020”

ECOTIC  a dat curs unei invitatii de participare la o masa rotunda organizata de Revista Ecologic, in data de 19.02.2014, cu tema “Orizont 2020: Romania o societate a reciclarii?”.

La acest eveniment au fost prezenti reprezentanti ai: 

  • organizatiilor de preluare responsabilitati pe ambalaje
  • organizatiilor de preluare responsabilitati pe DEEE
  • organizatiei de preluare responsabilitati pe anvelope
  • reciclatorilor de DEEE
  • colectorilor de deseuri reciclabile
  • Organizatiei patronala OPP Remat
  • Organizatiei patronala Cirom
  • Grupului RER
  • Ambasadei Germaniei
  • Agentilor economici (producatori de ambalaje)

In cadrul discutiilor s-a pus accentul pe necesitatea dialogului industriei de reciclare cu autoritatile centrale pentru a incuraja atingerea unui cadru legislativ propice dezvoltarii acestei industrieii si realizarii tintelor de colectare selectiva si reciclare pe care Romania le-a asumat, ca stat al Uniunii Europene.

Pentru a facilita acest lucru, participantii la intalnire au hotarat infiintarea Grupului de lucru “Initiativa Romania Orizont 2020”, care va fi coordonat de directirul revistei ECOLOGIC, Matei Dumitru. In cadrul Grupului se va incuraja dialogul pe verticala in activitatile de colectare si reciclare a deseurilor reciclabile, iar delegatii alesi vor dezvolta puncte de vedere fata de propunerile legislative sau legislatia existenta pentru a fi inaintate si promovate catre autoritatile centrale.

Grupul de lucru lucreaza la un punct de vedere fata de proiectul de inlocuire a Legii 101 – Legea salubritatii.