Ecotic

Raport de activitate al ECOTIC BAT aferent 2013 depus la ANPM

In data de 28 februarie, ECOTIC BAT a depus la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului raportarile conform OM 1399/2009 privind B&A puse pe piata de catre membrii afiliati, cantitatile colectate, tratate si reciclate precum si raportul de activitate conform OM 2743/2011, indeplinindu-si astfel responsabilitatile ce decurg din HG 1132/2011.

La nivelul anului 2013, ECOTIC BAT a atins o rata de colectare pentru baterii si acumulatori portabili de 29,8%. Aceasta rata reprezinta cantitatea de deseuri de baterii si acumulatori colectata, adica 59,03 tone, raportata la cantitatea de baterii si acumulatori noi pusi pe piata de producatorii ECOTIC BAT in perioada mai sus mentionata, adica 198 tone.

Gradul de reciclare atins a fost de 67,75%, iar 1.766 au fost punctele de colectare la finalul anului 2013.