Ecotic

GARANTIA RECICLARII, oferita de ECOTIC producatorilor din Romania

Prin intermediul Reprezentantilor Zonali ai ECOTIC, alaturi de celelalte etape operationale si documentare, asiguram monitorizarea lunara in teren a fluxului de DEEE raportate in sistemul propriu. Frecventa ridicata a acestor actiuni de monitorizare, peste 200 vizite efectuate anual garanteaza indeplinirea cerintelor de calitate a proceselor desfasurate de partenerii contractuali ECOTIC, care realizeaza operatiunile de colectare, tratare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluanta a DEEE.

Activitatea de monitorizare in teren a fluxului DEEE urmareste cu prioritate:verificarea respectarii de catre operatorii parteneri, a urmatoarelor cerinte impuse de legislatie, transpuse la nivel contractual:

1.ANALIZA DOCUMENTARA A RAPORTARILOR LUNARE, la sediul operatorilor, parteneri ECOTIC

Reprezentantii Zonali verifica ansamblul de documente care insotesc raportarile DEEE din sistemul ECOTIC, asigurand:

 • Demonstrarea indeplinirii cerintelor legale specifice transportului pe teritoriul Romaniei a DEEE periculoase/nepericuloase;
 • Existenta tuturor autorizatiilor necesare generatorilor de DEEE/acceptorilor de fractii rezultate din tratare;
 • Indeplinirea tuturor cerintelor legale privind trasabilitatea deseurilor, de la locul de producere, pana la instalatia finala de reciclare.
 • Indeplinirea tuturor cerintelor producatorilor/distribuitorilor care predau DEEE prin intermediul ECOTIC;

 

 

2.DEPOZITAREA DEEE RAPORTATE LUNAR IN SISTEMUL ECOTIC

Reprezentantii ECOTIC se asigura in permanenta de indeplinirea cerintelor minime de depozitare DEEE si componente. Se urmareste, astfel, respectarea urmatoarelor conditii:

 • Depozitare pe suprafete impermeabile;
 • Sortare a DEEE pe subcategorii;
 • Posibilitatea verificarii stocurilor de DEEE gestionate in numele producatorilor ECOTIC;
 • Conditiile de depozitare limiteaza potentialele efecte poluante ale DEEE;

 

3.FLUXURILE DE TRATARE ALE DEEE

Procesele de tratare ale partenerilor ECOTIC asigura, cu prioritate, indepartarea si eliminarea, in conditii de securitate a muncii si a protectiei mediului:

 • Componente care contin substante periculoase: metale grele, substante care epuizeaza stratul de ozon;
 • Condensatori electrolitici;
 • Uleiuri;
 • Componente cu mercur;
 • Lampi s.a.

 

Intreg ansamblul de procese desfasurate de operatori, parteneri  ECOTIC, este monitorizat permanent, astfel incat sa se asigure un grad ridicat al calitatii proceselor desfasurate, cu respectarea tuturor cerintelor legale in ceea ce priveste securitatea si sanatatea lucratorilor, protectia factorilor de mediu.

Activitatea de monitorizare in teren a proceselor de colectare, tratare, valorificare a DEEE, se realizeaza de catre echipa de reprezentanti zonali ai Asociatiei, cu experienta indelungata si calificari in urmatoarele domenii:

–       Securitate si sanatate ocupationala

–       Protectia mediului

–       Gestionarea deseurilor

 

Pozele din material au fost realizate cu suportul Greenweee International.

.