Ecotic

“Atitudine și Responsabilitate” la Seminarul Naţional CCDG “Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”.

În data de 28.09.2019 a avut loc cea de-a XXI-a ediție a Seminarului Național “Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător”, organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) – Membru cu Drepturi Depline al Fundației de Educație pentru Mediul Înconjurător.

Scopul întâlnirii l-a constituit prezentarea celor mai bune practici în promovarea programelor de educaţie pentru mediu, specialişti şi practicieni din domeniul educaţional având posibilitatea de a împărtăşi experienţe referitoare la dezvoltarea abilităţilor practice şi dobândirea competenţelor privind implementarea programelor CCDG şi a rezultatelor obţinute de către cei care promovează acest tip de educaţie în unităţile şcolare.

Printre programele de succes aduse la cunoștința publicului s-au numărat şi campania naţională ECOTIC “Școala Ecoterrienilor” și competiția verde națională “Gala Premiilor Pentru un Mediu Curat” (prin secțiunea de concurs dedicată instituțiilor de învățământ). Evoluția acestor proiecte de-a lungul anilor, impactul și rezultatele acestora au fost prezentate de către Diana Trifu, responsabil comunicare ECOTIC.

Tema manifestării a fost „Atitudine și Responsabilitate”, iar principalele momente ale seminarului au fost dedicate exprimării opiniei invitaţilor cu privire la acţiunile CCDG întreprinse în vederea formării conştiinţei tinerilor pentru un mediu curat şi sănătos; acordării Steagului Verde, a trofeelor şi plachetelor pentru unităţile şcolare evaluate în anul şcolar 2018/2019; acordării premiilor pentru Concursurile Naţionale organizate de CCDG.

La eveniment şi-au anunţat prezenţa peste 300 de participanţi din ţară (inspectori şcolari, directori de şcoli, cadre didac­tice, reprezentanţi ai societăţii civile), fiind, de asemenea, invitați și reprezentanţi ai ministerelor partenere, inspecto­­­ratelor şcolare, agenţiilor pentru mediu, sponsori.

Despre Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie

(CCDG) Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) – organizaţie neguvernamentală care desfăşoară activităţi de educaţie, protecţie şi conservare a mediului înconjurător, la nivel local, regional şi naţional, membru cu drepturi depline al Fundaţiei de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), unicul reprezentant al României în această organizaţie internaţională recunoscută de UNEP şi UNESCO – este Coordonatorul Naţional al programelor mondiale de educaţie pentru mediu ale FEE: Eco-Schools – “Eco-Şcoală”;  YRE – “Tineri reporteri pentru mediul înconjurător”; LeAF – “Să învăţăm despre pădure;  Blue Flag – “Steagul albastru”, Green Key – “Cheia Verde”.

Despre Organizația ECOTIC

ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii transmiteti un e-mail la logistica@ecotic.ro.