Timbrul Verde – contribuție la gestionarea DEEE

de | aug. 25, 2021 | Articole

ECOTIC a introdus în anul 2007, pentru prima dată pe piața din România, Timbrul Verde®, un simbol care a devenit în timp, pentru consumatori, o garanție a gestionării DEEE (deșeurilor de echipamente electrice și electronice).

Timbrul Verde (TV) este costul atașat la vânzarea echipamentelor electrice și electronice. Este remunerația menită să acopere costurile de colectare, de pregatire pentru reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE. și costurile de conștientizare a consumatorilor, activități care trebuie finanțate de către producătorii* EEE, conform art. 28-32 din OUG 5/2015.

Mai exact, în momentul achiziției unui echipament electric vei vedea pe documentele de cumpărare ale produsului o sumă evidențiată separat. Această contribuție (TV) este folosită exclusiv pentru finanțarea costurilor de gestionare a deșeurilor electrice și electronice.

 

Ce este un echipament electric?

Un echipament electric este orice aparat care funcționează pe bază de baterii sau conectat la priză.

Care este fluxul Timbrului Verde?

Această contribuție este colectată de comerciantul de la care achiziționați produsul electronic care ulterior transferă către organizația de transfer de responsabilitate la care comerciantul/producătorul este afiliat, pentru a se îndeplini obligațiile legale (ținta anuală de 65%)

Organizația de transfer de responsabilitate este cea care supervizează colectarea, reutilizarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor colectate în numele producătorului care a pus pe piață respectivul produs electronic.

De ce plătim Timbrul Verde?

Fiecare dintre noi plătește această contribuție la achiziția unui echipament electric sau electronic pentru a asigura finanțarea sistemului care conține toate operațiunile necesare reciclării deșeurilor rezultate. Multe echipamente electrice conțin substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și mai apoi reciclate.

Cum putem contribui?

Datoria fiecăruia dintre noi este ca atunci când un echipament electronic s-a stricat și devine deșeu electronic, să mergem să-l predăm separat către un punct de colectare pentru a fi ulterior transferat la o fabrică de reciclare.

În OUG 5/2015, ART 34 este prevăzută obligaţia cumpărătorului de a colecta separat DEEE şi de a nu elimina DEEE împreună cu deşeurile municipale nesortate.