ECOTIC – Membru WEEE Forum și WEEELABEX

de | mart. 30, 2022 | Articole, Stiri

WEEE Forum

WEEE Forum, cu sediul la Bruxelles, este o organizație internațională non-profit care unește 44 de organizații de transfer de responsabilitate a producătorilor (OTR) de echipamente electrice și electronice din întreaga lume și a fost fondată în anul 2002.

Este o platformă unică la nivel global care facilitează schimbul de cunoștințe și de bune practici între organizațiile de pe întreg globul în domeniul gestionării deșeurilor electrice. Obiectivul acestora este de a ajuta Organizațiile de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor și de a-și îmbunătăți continuu strategiile și tehnicile de gestionare a deșeurilor electronice.

ECOTIC este membru în WEEE Forum și se implică constant în activități internaționale legate de protecția mediului și schimbări legislative în domeniu.

WEEE Forum a lansat Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice – o inițiativă anuală care se concentrează pe problematica reciclării deșeurilor electronice prin organizarea unor activități de conștientizare și comunicare pe 14 octombrie și în jurul acelei date, în fiecare an.

 

 

 

WEEELABEX (‘WEEE label of excellence’)

WEEELABEX este un proiect dezvoltat de Comisia Europeana în parteneriat cu WEEE Forum si a fost lansat în anul 2013, ECOTIC fiind membru fondator. Acest proiect vizează implementarea unui set de standarde la nivel european pe întreg circuitul de gestionare a deșeurilor electrice (DEEE), de la colectare, depozitare, tratare, reciclare, valorificare, la eliminarea nepoluantă a materialelor rezultate. Scopul urmărit este de a limita poluarea mediului și de a crește eficiența în recuperarea materialelor rezultate în urma proceselor de reciclare si valorificare.

Printre cerințele impuse de standardele de tratare WEEELABEX se numără implementarea unor măsuri organizatorice care au în vedere protejarea mediului, monitorizarea depoluării deșeurilor de echipamente electrice și electronice, asigurarea trasabilității DEEE până la încetarea statutului de deșeu, precum și îmbunătățirea proceselor interne, inclusiv asigurarea securității personalului.

 

 

WEEE Forum și WEEELABEX sunt două mijloace prin care ECOTIC promovează valorile și angajamentul față de natură și protecția mediului.