retrospectiva 2022

Cuvânt introductiv

ECOTIC a colectat în 2022 un volum de 67 700 tone deșeuri electrice și electronice, o cantitate record pentru piața românească.

Prin colectarea și reciclarea a peste 320.000 tone DEEE în 16 ani de activitate, 1400 tone de fracții periculoase (freon, pulbere luminoforă, metale grele) au fost îndepărtate în condiții de siguranță și peste 260.000 tone de materii prime valorificate (fier, plastic, aluminiu, cupru, circuite integrate) au reintrat în procesul de producție al unor echipamente noi.

În același timp, ECOTIC a continuat să își extindă infrastructura de colectare prin intermediul parteneriatelor locale, precum și serviciile de colectare de la domiciliu și de la sediul firmei sau instituției. Numărul punctelor de colectare ECOTIC a crescut și în acest an ajungând la 10.764.

Cele 220 de campanii Orașe Curate și Comune Curate desfășurate în 2022, în parteneriat cu autoritățile locale, au adus în atenția cetățenilor soluțiile noastre de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, punând la dispoziția acestora puncte de colectare, precum și servicii de ridicare de la domiciliu pentru deșeurile electrice voluminoase.

Prin diversificarea mijloacelor și canalelor de comunicare, ECOTIC a devenit cea mai vizibilă organizație a producătorilor de echipamente electrice și electronice din România în ceea ce privește platformele de social media și website. 

Considerăm că aceste rezultate remarcabile au fost posibile prin strânsa colaborare cu autoritățile de mediu, cu producătorii, retailerii, partenerii de colectare și reciclare și, bineînțeles, consumatorii.

Valentin Negoiță
Președinte
ECOTIC

EXPLOREAZĂ ACTIVITĂȚILE ECOTIC DIN 2022

67 700 tone DEEE colectate

1024 Tone DBA colectate

Soluțiile ECOTIC de colectare

Suport oferit producătorilor

Implicare în pregătirea pentru reutilizare EEE

Studiul ECOTIC

Peste 1000 de campanii, inițiative și proiecte de comunicare și conștientizare

Campanii de colectare și informare

Proiecte educaționale

Caravana ECOTIC

Campanii cu producătorii afiliați și partenerii

Ziua Internațională a reciclării DEEE

Gala Premiilor pentru un Mediu Curat - Ediția a XIV-a

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE

Ne dorim transparență și instrumente prin care să împărtășim mai ușor din experiența noastră. Avem peste 16 ani de activitate, de creștere și maturizare, ilustrați în rapoartele anuale ECOTIC.