retrospectiva 2020

tone DEEE

CUVÂNT INTRODUCTIV

În contextul pandemiei, anul 2020 a fost unul atipic și pentru fluxul de colectare datorită instituirii stării de urgență și de alertă: închiderea multor puncte de colectare municipale, dispariția multor colectori din piață etc., baza colectării rămânând retailul.

În ciuda greutăților inerente, am încheiat anul 2020 cu rezultate foarte bune. Astfel, cantitatea DEEE colectată în numele producătorilor ECOTIC a fost de 32.753 tone, ceea ce reprezintă o rată de colectare de 47%, iar pentru DBA o cantitate de 750 tone, ceea ce reprezintă o rată de colectare de 46,6%.

Volumul de DEEE colectat anul trecut a contribuit la atingerea cotei de 200.000 tone colectate de ECOTIC de la începutul activității, cea mai mare cantitate colectată de o organizație a producătorilor din România.
În ceea ce privește activitățile de promovare și conștientizare, ne-am adaptat rapid la noile realități concentrându-ne pe activități online atât pentru producători și parteneri, cât și pentru publicul larg.

Campania cea mai importantă a anului a fost “Fii la ține-n țară la fel ca afară!” care s-a derulat pe mai multe canale TV, Youtube, Facebook, lnstagram și LinkedlN. Astfel, mesajul și soluțiile de colectare propuse de ECOTIC și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a ajuns la peste 13 milioane de români.

Un moment important I-a reprezentat lansarea în luna octombrie a numărului unic 021 9641, număr la care cetățenii români apelează pentru aflarea celor mai bune soluții de predare a deșeurilor electrice și bateriilor, inclusiv prin rețeaua de peste 8600 de puncte de colectare ale ECOTIC și ECOTIC BAT.

Anul 2020 a însemnat și timp de analiză și reflecție. Astfel, organizația WEEE Forum, din care facem parte, a realizat împreună cu UNITAR studiul WEEE Flows 2020 care analizează fluxurile de DEEE pe plan internațional.

Acesta identifică situația existentă în țările europene, inclusiv în România, problemele cu care ne confruntăm cu toții în atingerea țintelor de colectare și face recomandări pentru îmbunătățirea colectării de DEEE.

Rezultatele bune ale anului trecut, realizate prin colaborarea constantă cu producătorii, retailerii, partenerii de colectare și reciclare și autoritățile de mediu, constituie un reper și un imbold important pentru atingerea unor obiective și mai ambițioase in 2021, odată cu trecerea la ținta de colectare de 65% 

Valentin Negoiță
Președinte
ECOTIC

ECOTIC ÎN 2020

puncte de colectare DEEE și DBA

%

Rată de colectare DEEE

persoane atinse de mesajul ECOTIC

tone DEEE colectate

videoclipuri de eco-educație

%

Rată de colectare DBA

campanii de conștientizare și colectare

live-uri Povești eco pentru cei mici

echipamente pregătite pentru reutilizare și donate

tone DBA colectate

videoclipuri de reciclare creativă

Producători afiliați

SUPORT PRODUCĂTORI

producători ECOTIC și ECOTIC BAT gestionați în anul 2020

%

Grad* de satisfacție al producătorilor

webinarii adresate producătorilor

Producătorii s-au bucurat și în acest an de atenția și sprijinul ECOTIC. Seminariile, sprijinului acordat în ceea ce privește dosarele la ANPM sau proiectele dedicate angajaților au fost doar câteva din modalitățile în care ECOTIC a venit în întâmpinarea acestora.
În ciuda contextului pandemic care a caracterizat anul 2020, proiectele adresate angajaților au continuat, acestea adaptându-se la măsurile anti-Covid. Campaniile de conștientizare și colectare adresate angajaților Cora și Dedeman i-au informat despre importanța colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de baterii și le-au pus la dispoziție recipiente de colectare.

*Gradul de satisfacție al producătorilor a fost evaluat anual printr-un chestionar ISO 9001:2015.

solicitări rezolvate

Campanii dedicate angajaților producătorilor

ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

Puncte de colectare DEEE+DBA

solicitări de preluare DEEE

recipiente de colectare produse

Atingerea țintei de 45% a fost, și în acest an, principalul obiectiv al ECOTIC, pentru care s-au depus eforturi considerabile. Intrarea României în starea de urgență din luna martie s-a tradus prin sistarea campaniilor, suspendarea activității a cea. 50% dintre colectori și funcționarea la capacitate redusă a celorlalți. În ciuda acestor restricții, ECOTIC a fost alături de producători și de publicul larg prin intermediul acțiunilor online.
2020 a fost și un an al pregătirii contextului pentru creșterea țintei de colectare de la 45% la 65% începând cu anul 2021. Dezvoltarea serviciilor de preluare a DEEE-urilor de la domiciliu a continuat și în acest an, adaugându-se noi orașe la cele deja existente. Sistemul de puncte de colectare a înregistrat o creștere în ciuda crizei sanitare: 475 de puncte noi de colectare au fost amenajate la nivel național.

CAMPANII DE COLECTARE ȘI CONȘTIENTIZARE

campanii urbane

tone DEEE colectate

campanii rurale

tone DEEE colectate

EVOLUȚIA CANTITĂȚILOR DEEE COLECTATE

2020

32753 tone

2019

28316 tone

2018

23390 tone

2017

19305 tone

2016

18930 tone

2015

12771 tone

2014

10938 tone

”FII LA TINE-N ȚARĂ LA FEL CA AFARĂ”

Campania națională de informare ”Fii la tine-n țară la fel ca acasă” lansată de ECOTIC împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la începutul anului 2020 a intrat în casele a peste 13 milioane de români. Prin intermediul canalelor TV și a social media, campania a promovat mesajul de protecție a mediului prin colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Totodată. campania a beneficiat de activități de informare și colectare în mai multe județe, precum și o campanie cu influenceri pe Instagram. Detalii aici.

vizualizări pe 4 medii de comunicare

vizualizări unice TV

ACTIVITATE DE CONȘTIENTIZARE
ȘI CEI MICI FAC FAPTE MARI | ȘCOALA ECOTERRIENILOR

Campania adresată grădinițelor, “Și cei mici fac fapte mari” și-a continuat drumul alături de viitoarele generații de cetățeni implicați în protecția mediului. La ediția din acest an s-au înscris 201 grădinițe de pe tot cuprinsul țării, reușind să colecteze 2277,86 kg deșeuri de baterii și acumulatori.

Campania de conștientizare și colectare, Școala Ecoterrienilor, a continuat și în acest an, dar sub o formă nouă. Astfel, ca urmare a închiderii școlilor, aceasta s-a adaptat mutându-se, temporar, în spațiul virtual, și prelungindu-și perioada de desfășurare până în iunie 2021. Elevii din cele 197 de școli înscrise au beneficiat de lecții în format video precum și de activități practice pe care au putut să Ie desfășoare din siguranța propriului cămin.

Intră în cercul solidarlTății

Proiectul de donații, Intră în cercul solidarlTății, desfășurat de ECOTIC și GreenWEEE cu sprijinul APDETIC, Școala lnformală de IT, Ateliere fără Frontiere și RFI a dotat 14 beneficiari, în principal școli din zone defavorizate, cu 132 de echipamente IT. 

 

Educlick

Ateliere fără Frontiere susținut de ECOTIC a pregătit pentru reutilizare în cadrul proiectului Educlick 2117 echipamente lT, 2004 dintre acestea fiind donate școlilor și elevilor din zone marginalizate. Pregătirea pentru reutilizare a avut loc în cadrul unui atelier de inserție pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

WEBINAR: ”RETROSPECTIVA 2020. PREVIZIUNI 2021 ÎN GESTIONAREA DEEE”

Webinarul intitulat ”Retrospectiva 2020. Previziuni 2021 în gestionarea DEEE”, organizat de ECOTIC împreună cu Hotnews, în 15 decembrie 2020, a reunit 7 specialiști în managementul deșeurilor electrice și electronice.

Subiectele dezbătute au fost ținta de colectare a DEEE-urilor din 2021, (65% față de 45% în 2020), penalitatea de 4 lei/kg (în cazul țintei neatinse), cea mai mare penalitate din Uniunea Europeană și nevoia de implementare a „abordării tuturor actorilor” în legislația românească din domeniul DEEE.

Decernarea premiilor din cadrul celei de-a douăsprezecea ediții a „Galei Premiilor pentru un Mediu Curat” a recunoscut eforturile organizațiilor care au dovedit confinuitate și au dezvoltat acfivități chiar și în context pandemic:

lnspectoratul Școlar Județean Suceava, Conservation Carpathia, Liceul Tehnologic Bîlteni, Structura Școala Gimnazială Nr.1 Peșteana-Jiu, comuna Bîlteni, Județ Gorj, Salubris SA lași, Direcția Generală de asistență socială și protecția copilului sector 6, București.

SOCIAL MEDIA

fani pe Facebook

live-uri Povești eco pentru cei mici

videoclipuri de eco-educație

videoclipuri de reciclare creativă

spot video dedicat părinților privind utilizarea în siguranță a bateriilor tip pastilă

STUDIUL WEEE FLOWS 2020

WEEE Forum prezintă o nouă viziune care subliniază necesitatea revizuirii actualului sistem de responsabilitate extinsă a producătorilor, inclusiv a țintelor impuse, care nu mai sunt potrivite în contextul actual.

1. Aplicarea principiului de „implicare a tuturor actorilor” prin care sunt responsabilizate toate entitățile publice și private care au acces la DEEE.

2. OTR-uriIor li se cere să colecteze doar DEEE-urile la care au acces, adică pe cele de la punctele de colectare și retail sau predate direct OTR-uriIor.

3. lntroducerea mai multor măsuri pe care autoritățile ar trebui să Ie pună în aplicare pentru a sprijîni creșterea colectării DEEE (inclusiv înființarea unui organism de coordonare)

4. Revizuirea metodei de calcul în stabilirea țintelor pentru cantitatea de DEEE care trebuie colectată în fiecare stat membru.

Detalii: www.weee-forum.org

ECOTIC îți asigură în mod gratuit:

  • recipiente de colectare și preluare deșeuri de echipamente electrice (inclusiv surse de lumină) și baterii și acumulatori;

  • trasabilitate documentară și urmărirea fluxului până la încetarea statutului de deșeu;

  • materiale informative, infrastructură și soluții de preluare pentru firmele care organizează campanii de colectare și conștientizare pentru angajați.

    Pentru colaborări ne poți contacta la adresa de mail: logistica@ecotic.ro

rapoartele anuale de activitate

Ne dorim transparență și instrumente prin care să împărtășim mai ușor din experiența noastră. Avem 14 ani de activitate, de creștere și maturizare, ilustrați în rapoartele anuale ECOTIC.