Eco Forum – PNRR – Oportunități de înființare centre cu aport voluntar:

Cine suntem

Operatorul de date cu caracter personal este ASOCIATIA ECOTIC , cu sediul central în cu sediul central în Str Turturelelor, nr. 48, Sector 3, Bucuresti si adresa de corespondenta: Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti , Telefon: 031.805.57.43  , Fax: 021.332.32.38 , https://www.ecotic.ro ; e-mail: office@www.ecotic.ro; adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: dpo@www.ecotic.ro.

Asociatia ECOTIC si ECOTIC BAT, in calitate de operatori asociati, colectează date atunci când formularul disponibil aici  este completat.

ECOTIC BAT, cu sediul în Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti , Telefon: 031.805.57.43  , Fax: 021.332.32.38 , https://www.ecotic.ro ; e-mail: office@www.ecotic.ro; adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: dpo@www.ecotic.ro, este o organizatie infiintata in urma necesitatii de a organiza separat si eficient o componenta complementara activitatii de baza a ECOTIC: colectarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori portabili si industriali.

 Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

ASOCIATIA ECOTIC (și, dacă este cazul, ECOTIC BAT) prelucrează datele dvs. oferite prin acest formular pentru a vă contacta în vederea concretizării unei colaborări ce ar putea include: 1) consultanță în managementul deșeurilor în ceea ce priveștește conștientizarea populației; 2) amplasarea de recipiente de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de baterii și acumulatori portabili (recipientele sunt oferite cu titlu GRATUIT); 3) sprijin in dezvoltarea de campanii de comunicare și colectare la nivel local; 4) decontarea costurilor de managementul deșeurilor de echipamente electrice si electronice.

Ne întemeiem pe consimțământul dvs. în acest scop.

Datele dvs. colectate prin prezentul formular nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale, dar pot fi transmise, la nivel național, către operatori de colectare și transport deșeuri, transport recipiente, consultanți în domeniul managementului deșeurilor și domenii conexe.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular

Păstrăm datele dvs. strict pentru perioada necesară derulării colaborării.

Ce drepturi aveți

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta poate avea drept consecință imposibilitatea de a da curs cererii dvs. sau a cererii entității pe care o reprezentați. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa oricăruia dintre operatori la datele de contact menționate la de mai sus.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru mai multe detalii

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, afișată aici.