Informare

Cine suntem

Operatorul de date cu caracter personal este ASOCIATIA ECOTIC , cu sediul central în cu sediul central în Str Turturelelor, nr. 48, Sector 3, Bucuresti si adresa de corespondenta: Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti , Telefon: 031.805.57.43  , Fax: 021.332.32.38 , https://www.ecotic.ro ; e-mail: office@ecotic.ro; adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: dpo@ecotic.ro.

Asociatia ECOTIC si ECOTIC BAT, in calitate de operatori asociati, colectează date atunci când ne contactați prin formularul de la https://www.ecotic.ro/contact.

ECOTIC BAT este o organizatie infiintata in urma necesitatii de a organiza separat si eficient o componenta complementara activitatii de baza a ECOTIC: colectarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori portabili si industriali.

 Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

ASOCIATIA ECOTIC prelucrează datele dvs. oferite prin acest formular pentru a vă contacta pentru a solicita mai multe detalii necesare soluționării solicitării, pentru a confirma inregistrarea solicitarii (in cazul solicitarilor de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice – DEEE si/sau a deseurilor de baterii si acumulatori – DBA), precum si pentru a va transmite raspuns solicitarii dumneavoastra.

Ne întemeiem pe consimțământul dvs. în acest scop.

Datele dvs. colectate prin prezentul formular nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate prin acest formular către către entități precum autorități publice competente, operatori autorizati pentru colectarea DEEE/DBA etc. pentru a putea soluționa solicitarea dvs.

Datele dvs. nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular

Păstrăm datele dvs. strict pentru perioada necesară soluționării solicitării dvs., precum și pentru a face dovada modului de soluționare ulterior, de pildă, în situația unei acțiuni de control din partea autoritatilor de mediu.

Ce drepturi aveți

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta poate avea drept consecință imposibilitatea de a da curs cererii dvs. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa societății noastre la datele de contact menționate la de mai sus.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru mai multe detalii

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, afișată aici.