ECOTIC de 15 ani partener de încredere al producătorilor afiliați

de | oct. 18, 2021 | Articole

ECOTIC se implică activ și susține peste 600 de producători afiliați atât în îndeplinirea obligațiilor legale transferate contractual, cât și în identificarea riscurilor care țin de obligațiile de netransferabile, in vederea maximizării gradului de conformare privind  managementul deșeurilor electrice.

Conform  legislației specifice, Producătorul este entitatea juridică care pune pentru prima dată pe piața din România echipamente electrice și electronice (EEE). Aceștia au obligația de a raporta cantitățile puse pe piață și, totodată, de a se implica în colectarea  deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de la populație prin atingerea țintei de colectare de 65%.

Anual, echipa ECOTIC evaluează gradul de mulțumire al producătorilor afiliați, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite, profesionalismul și transparența fiind valori promovate pe parcursul celor 15 ani de activitate. În urma sondajului anual de opinie din 2020, cu un rezultat general de 93,95% grad de satisfacție, Producătorii au comunicat că cele mai apreciate aspecte au fost „modul în care echipa ECOTIC s-a implicat și a rezolvat solicitările” și „modul în care ECOTIC își îndeplinește cerințele contractuale privind responsabilitățile de gestionare a DEEE”.

Departamentul de Relații Producători menține permanent legătura cu Producătorii afiliați, aceștia beneficiind de:

  • Seminarii desfășurate anual, dedicate responsabililor de contract privind obligațiile trasferabile și soluții practice de implementarea unor procese care susțin un nivel ridicat de conformitate;
  • Seminarii de prezentare a noilor reglementări legislative, a obligațiilor fiscale către AFM și nu în ultimul rând,  a informațiilor privind obligațiile netransferabile către ECOTIC.
  • Asistență în întocmirea și înregistrarea raportărilor privind EEE puse pe piață; Răspuns prompt la cererile care cuprind atât aspecte ce țin de raportări către autorități cât și recomandări privind modalități de creștere a gradului de conformitate;
  • Asistență în întocmirea documentației de înregistrare anuală către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
  • Suport în caz de control al Gărzii Naționale de Mediu, AFM sau alte organe de control cu atribuții relevante prin transmiterea informațiilor și documentelor relevante deținute de ECOTIC;
  • Asistență în utilizarea platformei dedicate, instrument dezvoltat cu scopul eficientizării activității de raportare și menținerea unui grad înalt de transparență în desfășurarea contractului;

 

Pe o piață în plină dezvoltare, cu un număr de Organizații de transfer de responsabilitate în creștere, ECOTIC și-a propus încă de la înființare, să se diferențieze prin verticalitate în zona operațională, preocupare permanentă pentru îmbunătățire, promovarea bunelor practici europene, păstrarea profesionalismului în comunicarea directă și nu în ultimul rând crearea unei culturi organizaționale orientată spre Producători și menținerea standardelor acesteia.