Nota de Informare Concurs Jurnalism pentru un Mediu Curat

Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate si drepturi.

10.1    Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, atat Legea 677/2001, cat sirespectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca luam toate masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.

10.2       Datele dvs. personale prelucrate in cadrul Concursului sunt: nume, prenume, telefon si email utilizate in scop profesional și semnătură. Ele se prelucrează în formă fizică (pe borderou ) și electronică.

10.3     ECOTIC poate folosi poze in care apar participantii in urmatoarele scopuri: ca dovada ca s-au inmanat premiile, pentru promovarea rezultatelor Concursului pe site-ul ECOTIC si/sau pagina pagini de Facebook social media ale ECOTIC, pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva, newsletter etc.). Utilizarea fotografiilor in aceste scopuri se face pe maxim  2 ani.

10.4       Operatorul datelor cu caracter personal este Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805 57 43, adresa de e-mail office@ecotic.ro.

10.5       Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt dpo@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestei Campanii vor fi transmise la aceasta adresa de email.

10.6       Prelucram aceste date in conformitate cu consimtamantul dvs. exprimat odată cu completarea borderoului de predare-primirein vederea asigurarii participarii dvs. la Concurs, potrivit Regulamentului, care este contract intre parti, exclusiv pentru scopul derulării Concursului și al identificării câștigătorilor din cadrul Concursului, precum si pentru popularizarea acestuia si a rezultatelor, conform art. 10.3. Nu vom folosi datele dvs. pentru niciun fel de ofertă sau concurs ulterior.

10.7       În afara ECOTIC, alt operator asociat al datelor dvs. personale colectate este Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), care va tine evidenta persoanelor care s-au inscris in Concurs si care reprezinta operator independent de date personale. Pentru orice informatii referitoare la modul in care UZPR prelucreaza datele participantilor, va rugam sa va adresati direct acestei entitati. UZPR, este împuternicita de ECOTIC pentru prelucrarea datelor dvs. personale în acest Concurs și ne-am asigurat prin contract cu acesta de respectarea celor mai înalte standarde de protecție a datelor personale. 

10.8       ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în acest concurs către nicio altă țară sau organizație internațională.

10.9       Datele personale colectate în concurs se vor păstra vreme de 5 ani după finalizarea concursului, în scopul demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care Operatorul are un interes legitim. Mentionam ca autoritatile de mediu verifica modalitatea in care sunt colectate deseurile de echipamente electrice si electronice, conform legislatiei in vigoare (de pilda, Ordin 578/2006), iar ECOTIC este obligata sa prezinta dovezi cu privire la sursa si trasabilitatea deseurilor colectate.

10.10    Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Din păcate, într-un astfel de caz nu veți mai putea participa la Concurs, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă contactăm pentru oferirea unui posibl premiu.

                Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro.