Asociația ECOTIC implementează în perioada mai – decembrie 2023, proiectul STEPS FOR URBAN MINING finanțat prin EEA & Norway Grants. Proiectul are drept obiectiv transferul de know-how norvegian în operarea centrelor cu aport voluntar (CAV), precum și în ceea ce privește managementul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

 

Contextul implementării acestui proiect îl reprezintă rată scăzută de reciclare în România a deșeurilor provenite din gospodării (mai puțin de 20%, obiectivul fiind de 50%). De asemenea, prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), 665 de centre cu aport voluntar (CAV) vor fi construite în România până în 2026 (începând cu 2024). Ghidurile sunt disponibile aici. Operarea acestor centre va fi făcută și de către companii de salubrizare contractate de autoritățile publice locale. Angajații acestor companii sunt beneficiarii cât și publicul țintă a schimbului de experiență facilitat de proiectul “Steps for Urban Mining”.

 

Prin acestă ințiativă ECOTIC își dorește să contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de management al deșeurilor reciclabile din România. O astfel de acțiune a reprezentat-o și înființarea de către ECOTIC, cu susținerea Norway Grants, a Centrului Municipal de Colectare Iași (www.cmciasi.ro), primul centru din România pentru colectarea deșeurilor generate din gospodării, construit la standarde europene. Experiența dezvoltării și operării unui astfel de centru a scos în evidență o serie de provocări: ggestionarea conformă și completă a diverselor tipuri de deșeuri, informarea cetățenilor, specializarea și instruirea angajaților.

Fluxul colectării deșeurilor electrice de la populație prin intermediul soluțiilor puse la dispoziție de autoritățile publice locale are drept rezultat mai puțin de 1% din cantitatea totală a deșeurilor electrice colectate și reciclate în România. Acest procent ne indică nevoia de soluții de colectare pentru populație, precum și necesitatea unei informări a cetățeniilor din perspectiva predării corecte, spre reciclare și nu către colectorii informali.

 

Etapele proiectului Steps for Urban Mining:

1) Webinar pe tema Managementului deșeurilor municipale în Norvegia

InErgeo este partenerul din partea Norvegiei care va asigura transferul de bune practici pe parcursul acestui proiect. Prima acțiune a acestui proiectul este un webinar care va fi susținut în luna iunie pentru a introduce beneficiarii proiectului în tematica acestui transfer de experiență.

 

2) 3 vizite de lucru la centre municipale din Norvegia

În perioada august – septembrie 2023, 30 de persoane reprezentând 15 entități private ce vor opera CAV-uri, vor vizita centre municipale de colectare din Norvegia. Aceștia vor avea posibilitatea de a interacționa cu cei care administrează astfel de centre și vor putea observa de aproape fluxurile de deșeuri și provocările pe care le întâmpină.

 

3) Elaborarea unui ghid de bune practici în operarea unui centru de colectare

În urma vizitelor ECOTIC va elabora un ghid care va fi distribuit pentru a împărtășii cele mai importante aspecte ale gestionării unui centru municipal de colectare deșeuri.

4) Eveniment de lansare ghid de bune practici

În noiembrie 2023, se va organiza un eveniment la care vor participa toți cei prezenți la vizitele din Norvegia. În cadrul evenimentului se vor prezenta cele mai importante aspecte ale gestionării unui centru de colectare. Cu această ocazie va fi lansat și un ghid care va fi disponibil în format fizic și digital.

5) Material video de tip documentar

Întregul proiect va fi documentat din punct de vedere foto și video, în acest sens, la finalul proiectului un material video va fi diseminat pentru a evidenția și din punct de vedere vizual proiectul și gestionarea centrelor municipale din Norvegia.

 

 

Proiectul STEPS FOR URBAN MINING, în valoare de 130.000 EUR, este dezvoltat de ECOTIC în parteneriat cu InErgeo și finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA & Norway Grants. Scopul proiectul este de a facilita transferul de know-how norvegian în managementul deșeurilor municipale și în operarea centrelor municipale de colectare tip CAV.