Ecotic

INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL CAMPANIEI „Jurnalism eco pentru un mediu curat!” 03.05 – 14.09.2018

Prelucrarea datelor cu caracter personal in Campania “Jurnalism eco pentru un mediu curat!”

3 mai – 14 septembrie 2018

Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, atat Legea 677/2001, cat si Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca luam toate masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.

Datele dvs. personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, functie, publicatie. Ele se prelucrează în formă electronica (transmise pe e-mail odata cu materialele). Numele câștigătorilor vor fi anunțate și pe www.ecotic.ro, unde vor rămâne postate vreme de  2 saptamani incepand din data de 6 octombrie .

Operatorul datelor cu caracter personal este Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805 57 43, adresa de e-mail office@ecotic.ro.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt luiza.dinca@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestei Campanii vor fi transmise la aceasta adresa de email.

Prelucram aceste date in conformitate cu consimtamantul dvs. exprimat odată cu transmiterea e-mailului, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul Campaniei. Nu vom folosi datele dvs. pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioara.

ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională.

Datele personale colectate în campanie se vor păstra pana la 31 decembrie 2018 dupa care vor fi distruse electronic (stergere date).

Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Din păcate, într-un astfel de caz nu veți mai putea participa la Campanie, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă contactăm pentru oferirea unui posibil premiu.

Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la luiza.dinca@ecotic.ro.

În cazul în care considerați că legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal nu este respectată în cadrul acestei prelucrări, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Nu aplicăm niciun proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor dvs.